Wolontariat

Folwark powstaje jako miejsce społecznościowe, co oznacza, że nie mamy kapitału inwestowanego w celach zarobkowych. Jeśli jest Ci bliska idea tworzenia takiego miejsca, zapraszamy do wspólnej pracy! Nieodpłatnej.